سلام دوستان
کسی مرجعی (کتاب، مقاله،سایت و ...) که ویژگی های غیر خطی سیگنال HRV رو توضیح بده رو می شناسه؟