لطفا چند نمونه از جديد ترين روش هاي حذف نويز از تصاوير را معرفي کنيد.
ممنون مي شم اگر مقاله هاي مرتبط را قرار دهيد.
با تشکر