با سلام
برای اینکه متغیر A فقط در درایه های قطر اصلی ماتریس F قرار بگیره ، کد رو در متلب به این صورت مینویسیم:


کد:
 
A = 3 ;
x = 8 ;
 F = kron(diag(ones(1,x)),A) ;
حالا اگه ماتریس A به صورت یک در میان در قطر اصلی قرار بگیره چطوری نوشته میشه؟
به عنوان مثال یه متغیر دیگه علاوه بر متغیر A ، به اسم B داشته باشیم و این دو متغیر به صورت یک در میان روی درایه قطر اصلی قرار بگیرند
0 0 0 0 0 0 A 0
0 B 0 0 0 0 0 0
0
.
.
ممنون میشم جواب سوالم رو بدید