در این فایل توضیح مختصری در مورد مفهوم ترانسپورت داده شده است
http://power380.persiangig.com/transport.pdf