سلا دوستان کسی کامپایلری برای AVR یا PIC به زبون جاوا سراغ نداره؟ اگه بشه با این زبون میکرو نوشت خیلی به قابلیت های میکرو افزوده میشه