سلام دوستان
میخوام یک تقویت کننده باند باریک (455KHz) طراحی کنم که از IF زرد استفاده کرده.
تو نرم افزار ارکد و پروتئوس نتونستم IF زرد رو پیداکنم کسی میدونه کدش چیه ؟

تو کدوم کتابخانه هستش و اسمش چیه؟