با سلام
قسمتی از دیتاشیت یک سنسور فشار هوای 20bar را در زیر قرار داده ام . سوالی که از دوستان صاحبنظر دارم اینه که منظور از اعدادی که روبروی عبارات Temp coeff span و Temo coeff offset نوشته چیه؟ همچنین واحدی که برای آن ذکر شده است به چه معناست؟
parameter Min Typ Max unit
Temp coeff span -15 -19 -23 %FS/100 c
Temp coeff offset -7 +7 %FS/100 c