سلام
آیا میشه با پرینتر سوزنی یه کاتر پلاتر کوچیک ساخت؟

سلامت باشید