از مهندسين کسي اين ورزن نصب کرد به چه صورت بايد نصب بشه من که هر کار کردم يک چيزي ميخواد که تو کل سيستم پيدا نميشه ..احتمال ميدم من درست نصب نکردم اگه ممکنه راهنمايي بفرماين متشکرم