دوستان کسی میدونه چه طور میشه اطلاعات مربوط به یه کارت رو (مثلا کارت شبکه) از قبیل شماره سریال و mac address در برنامه خوند و از استفاده کرد؟ در ضمن کد من با c/c++ هست