سلام
من از یک سنسور فشار بر پایه پل مقاومتی وتسون استفاده می کنم که خیلی نسبت به تغییرات دما حساسه
می خواستم ببینم آیا کسی از روش جبرانسازی دما اطلاعی داره؟
ممنون