سلام

می خواستم یک فشارسنج برای ربات دوپا در کف پا نصب کنم. چه فشارسنجی پیشنهاد میشه؟ انواع فشارسنجی که میتونم استفاده کنم چیه و چه مزیت هایی نسبت به هم دارند؟

مرسی از راهنمایتان :applause: