سلام
کسی سوالات دکتری برق سال های 92 و 91 خصوصا سال 92 که تستی بوده رو داره؟