سلام.
برای تشخیصه یک صفحه که روش نقاط ریزی از فلز هست نیاز به سنسوری دارم که نوکش یا زاویه دیدش در حد نوک سوزن باشه تا مثلا بتونه مشخص کنه زیر این نوک سوزن فلز هست یا نه؟