با سلام ...
ميخواستم مقدار يک آمپر دماي آب رو که (با پايه هاي به اين شرح : 1-پايه زمين 2-پايه 12ولت 3- پايه سنسور) و سنسور با دوپايه يکي به زمين و ديگري به آمپر ، با ADC ميکرو بخونم .
اما مشکل اينجاس که نميدونم چه جوريه که مثلا وقتي عقربه در يک جايي ثابت هست به جاي اينکه ولتاژ پايه سنسور آمپر هم ثابت باشه دائم در حال تغيير هست .
مثلا هي ميشه 0.2 3 و 2.5 و ... به ولت !
مي خواستم ببينم حالا چه طوري ميشه اين مقدار رو خوند ؟

با تشکر