سلام
من يه آنتن ميکرواستريپ با تغذيه کواکسيال طراحي کردم که پهناي باند کمي داره چطور ميتونم پهناي باند رو کمي بهبود ببخشم (البته جنس و ضخامت ساب رو نميتونم تغيير بدم و بايد ثابت باشه)