سلام دوستان
در این روش به جای استفاده از سیم برای القا ولتاژ از گازهای باردار استفاده می کنند .
دو تا مقاله هست ...البته به انگلیسی ولی دارم روی ترجمش هم کار می کنم
...به زودی ترجمش رو هم می زارم

http://farshad4017.googlepages.com/MHD2.pdf
http://farshad4017.googlepages.com/MHD.pdf