ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
 1. #1
  2010/10/10
  92
  1

  اجرای کد meanshift

  سلام
  http://www.mathworks.es/matlabcentral/fileexchange/35520-mean-shift-video-tracking?download=true
  من کد meanshift رو گرفتم اما توی اجراش مشکل زیر رو دارم

  gui.m رو run می کنم فایل ویدیویی رو هم انتخاب می کنم اما موقع انتخاب select target خطای زیر رو میده:
  کد:
  ??? Error: File: Select_patch.m Line: 14 Column: 38
  Unexpected MATLAB operator.
  
  Error in ==> GUI>Select_Target_Callback at 377
  [handles.T,handles.x0,handles.y0,handles.H,handles.W] = ... Error in ==> gui_mainfcn at 96 feval(varargin{:}); Error in ==> GUI at 49 gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); ??? Error while evaluating uicontrol Callback
  انما الحیوة عقیدة و جهاد
 2. #2
  2011/10/09
  41
  1

  پاسخ : اجراي کد meanshift

  سلام
  اين برنامه ي ساده ي رديابي به روش meanshift هست
  اين برنامه بخشي از يک برنامه ي بزرگتر هست که توسط Jifeng Ning, College of Information Engineering, Northwest A&F نوشته شده
  بنده فقط اونو جدا کردم و بطور ساده تر بعضي قسمت ها رو بازنويسي کردم و يا با دستورات جديدتر MATLAB جايگزين کردم


  Main

  کد:
  %% Clear Memory & Command Window
  clc
  clear all
  close all
  %% Initialize
  OBJ  = mmreader('test.avi');    % Select Video File (Frames, video data)
  numberofframes = get(OBJ,'numberOfFrames'); % Total Frame Numbers  
  startFrm = 30;        % start frame
  endFrm  = 150;        % end frame
  CL   = zeros(endFrm-startFrm+1,2);  % Centroid Location
  minDist = 0.1;        % convergence threshold of mean shift    
  maxIterNum = 15;        % maximal iteration number
  incre  = 7;        % increase size of candidate window
  redBins = 16;        % default color quant sheme (fixed in this demo)
  greenBins = 16;
  blueBins = 16;
  %% Select Object
  frame00 = read(OBJ,startFrm);    % define the target in startFrm;
  figure() 
  imshow(frame00)        % Show Image and Wait Till Get Rect
  IR   = round(getrect(figure(1)));  % Coded RectFrame [xmin,ymin,width,height]
  cmin  = IR(1);
  cmax  = IR(1)+IR(3);
  rmin  = IR(2);
  rmax  = IR(2)+IR(4);
  center(1,1)= floor((rmin+rmax+1)/2);   % center of target window
  center(1,2)= floor((cmin+cmax+1)/2);       
  w_halfsize(1) = round(abs(rmax - rmin)/2);  % half window 
  w_halfsize(2) = round(abs(cmax - cmin)/2); 
  w_halfsize_bg = 2*w_halfsize;     % size of background winodw
  %% Object Model
  q_u=rgbPDF(double(frame00),center,w_halfsize); % target model(histogram)
  height = size(frame00,1);     % height of each frame
  width  = size(frame00,2);     % width of each frame
  %% Start Tracking
  for i = startFrm:endFrm      % number of frames  
   if i==startFrm        % draw initial target region in first frame
   framei=frame00;
   elseif i>1 
   framei=read(OBJ,i);
   center=rgbTracking(double(framei),center,w_halfsize,q_u,minDist,maxIterNum,incre); % tracking target with mean shift
   end 
   rmin=center(1)-w_halfsize(1); 
   rmax=center(1)+w_halfsize(1); 
   cmin=center(2)-w_halfsize(2);
   cmax=center(2)+w_halfsize(2);
   CL(i-startFrm+1,:)=[center(2),center(1)]; 
   %% Prevent From Exceed Image
   if rmin<2; rmin=2; end 
   if rmax>height-1; rmax=height-1; end 
   if cmin<2; cmin=2; end 
   if cmax>width-1; cmax=width-1; end
   %% Show 
   imshow(framei)
   title([num2str(i-startFrm+1),'/',num2str(endFrm-startFrm+1)])
   hold on
   rectangle('Position',[cmin,rmin,cmax-cmin,rmax-rmin],'LineWidth',3,'EdgeColor','g')
  %  plot(CL(1:i-startFrm+1,1),CL(1:i-startFrm+1,2),'g','LineWidth',2)
   plot(center(2),center(1),'g*')
   hold off
   pause(0.1)
   
  end
  %% Record
  inf{1} = CL;         % Centroid Locations
  tmsz = [IR(3),IR(4)]; inf{2} = tmsz;   % Template Size
  save output.mat inf
  rgbPDF

  کد:
  function q_u=rgbPDF(image,center,w_halfsize)
  
  sum_q=0;
  histo=zeros(16,16,16);
  
  rmin=center(1)-w_halfsize(1);
  rmax=center(1)+w_halfsize(1);
  cmin=center(2)-w_halfsize(2);
  cmax=center(2)+w_halfsize(2);
  
  wmax=(rmin-center(1)).^2+(cmin-center(2)).^2+1;
  for i=rmin:rmax 
   for j=cmin:cmax
    d=(i-center(1)).^2+(j-center(2)).^2;
    w=wmax-d; 
    R=floor(image(i,j,1)/16)+1;
    G=floor(image(i,j,2)/16)+1;
    B=floor(image(i,j,3)/16)+1;
    histo(R,G,B)=histo(R,G,B)+w;  
   end
  end
  
  for i=1:16
   for j=1:16
    for k=1:16
     index=(i-1)*256+(j-1)*16+k;   
     q_u(index)=histo(i,j,k);
     sum_q=sum_q+q_u(index);
    end
   end
  end
  
  q_u=q_u/sum_q; % normalize
  rgbTracking

  کد:
  function center=rgbTracking(image,center,w_halfsize,q_u,minDist,maxIterNum,incre)
  
  sum_p=0; 
  histo=zeros(16,16,16);  % initilize candiate model
  
  iterations=0;    % 
  center_old=center;
  
  % position of candidate target window
  rmin=center(1)-w_halfsize(1)-incre;
  rmax=center(1)+w_halfsize(1)+incre;
  cmin=center(2)-w_halfsize(2)-incre;
  cmax=center(2)+w_halfsize(2)+incre;
  
  height=size(image,1);
  width=size(image,2);
   
  while 1
   wmax=(rmin-center(1)).^2+(cmin-center(2)).^2+1; 
   for i=rmin:rmax   % 
    for j=cmin:cmax
     if (i>=1 & i<=height & j>=1 & j<=width)
      d=(i-center(1)).^2+(j-center(2)).^2;
      w=wmax-d; % 
      R=floor(image(i,j,1)/16)+1;
      G=floor(image(i,j,2)/16)+1;
      B=floor(image(i,j,3)/16)+1;
      histo(R,G,B)=histo(R,G,B)+w;
     end
    end
   end
  
   for i=1:16
    for j=1:16
     for k=1:16
      index=(i-1)*256+(j-1)*16+k;
      p_u(index)=histo(i,j,k);
      sum_p=sum_p+p_u(index);
     end
    end
   end
   
   p_u=p_u/sum_p; 
  
   n=1;
   for i=rmin:rmax % compute w=sqrt(q_u(i)/p_u(i))
    for j=cmin:cmax
     if (i>=1 & i<=height & j>=1 & j<=width) 
      R=floor(image(i,j,1)/16)+1;
      G=floor(image(i,j,2)/16)+1;
      B=floor(image(i,j,3)/16)+1;
      u=(R-1)*256+(G-1)*16+B;
      x(1,n)=i;
      x(2,n)=j;    
      w_i(n)=sqrt(q_u(u)/p_u(u));                
      n=n+1;
     end
    end
   end
  
   center_r=(x*w_i'/sum(w_i))';    % new centroid 
   MS=sqrt(sum((center_r-center_old).^2)); % norm of mean shift vector 
   iterations=iterations+1;     % mean shift iteration number
   
   % is mean shift convergence?
   if (MS<minDist | iterations>=maxIterNum)
    break;
   end
   
   center_old=center_r;       
   center=floor(center_r);      
  
   rmin=center(1)-w_halfsize(1)-incre;   
   rmax=center(1)+w_halfsize(1)+incre;
   cmin=center(2)-w_halfsize(2)-incre;
   cmax=center(2)+w_halfsize(2)+incre;
   
   histo=zeros(16,16,16);      % reinitilize candiate model
   sum_p=0;   
  end

  يک مقايسه و بررسي خوب از روش meanshift در اين مقاله ارائه شده
  RECENT ADVANCE ON MEAN SHIFT TRACKING: A SURVEY 2013
  HE, LIWEN, YONG XU, YAN CHEN, and JIAJUN WEN

  object tracking: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=88447.msg547644#msg547644

  any help or opinion on robot mapping will be welcome
 3. #3
  2014/11/29
  5
  0

  پاسخ : اجرای کد meanshift

  من کد MEAN SHIFT را اجرا کردم اما در خط RGBTRACKING این پیغام رو میده که که این دستور تعریف نشده
 4. #4
  2010/10/10
  92
  1

  پاسخ : اجرای کد meanshift

  سلام
  باید سه تا کد بالا رو به صورت جداگانه ذخیره کند و داخل یک پوشه باشند
  انما الحیوة عقیدة و جهاد
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

 1. اجرای gcode با AVR
  توسط behrooz006 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 33
  آخرين نوشته: 2019/11/15, 20:34
 2. خطا در اجرای TIA Portal V13
  توسط nima_xer در انجمن PLC
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2015/12/29, 15:56
 3. وقفه در اجرای i2c
  توسط Meysamhl در انجمن میکروکنترلرهای PIC
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2014/12/23, 11:24
 4. مشکل در اجرای pcb
  توسط control.bascom در انجمن نرم افزار Proteus
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2014/08/10, 23:43
 5. اجرای فایل .mat
  توسط hooman در انجمن Matlab
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2013/03/26, 08:23

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •