سلام بر دوستان عزيز.
متاسفانه من با نرم افزار متلب کار نکردم و بلد نيستم.
ميخواستم با نرم افزار متلب پاسخ U ( در يک شکل ) و Y,Uc( در يک شکل ) را در رگولاتور هاي خود تنظيم با R و S و T و A و B که خودم بدست آوردم رسم کنم.
کسي ميتونه کمکم کنه؟
با تشکر

اطلاعات مسائله:
R=[546.0238 -552.0753 7.5878]
S=[-11.3947 -42.1555 -0.0483]
T=[2.1446 -0.6434 0.0429]
A=[1 -0.02911 -0.9854 0.01448]
B=[0.0227 0.09735 0.07658 0]

اينم شکل کلي:


سيگنال c هم موج مربعي با پريود 200 و دامنه ي 1 است.
با تشکر

نمونه ي پاسخ هايي که بايد رسم بشن: