گیرنده سه پایه که تو تلویزیون و دستگاهها هست دو تا پایه برقن مثبت و منفی یکی دیگه خروجیه ولی تو این دو پایه ها سوالم این بود پایه خروجی کدومه؟وقتی امواج به این گیرنده دو پایه برسه از خودش ولت میده؟
یه جا دیدم از یک دیود و یک مقاومت برق 220 کم کردن و به گیرنده سه پایه دادن خروجیه گیرنده به یک بازر و ازش مدار تست کنترل ساختن این مدار کسی داره؟