سلام
من ميخام با استفاده از ويولت نويز تصوير رو بردارم اما مقاله اي که بايد شبيه سازيش کنم هيچ اطلاعاتي درباره روش انتخاب آستانه نداده.براي همين من مجبور شدم با سعي خطا پيش برم تا به نتايج psnr که مقاله رسيده برسم.الان فهميدم که براي يه آستانه ثابت هربار که برنامه رو اجرا ميکنم,جواب متفاوتي براي psnr ميده!کسي ميدونه چرا؟