سلام
يه سوال داشتم
ميشه چند اکانت به adsl معرفي کرد براي چند کاربر با پهناي باند مشخص؟