سلام دوستان بهترين سيستم کدينگ امن چيه از لحاظ اين ميگم که هم jammer روش تثير نذاره و هم به راحتي قابل کد گشايي نباشه !؟؟؟
ضمنا مداري هم داره يا نه که بشه ساختش و به مرور تکميلش کرد ؟! ضمنا مي خوام بدونم بيشتر سيستم هاي اعمال کدينگ هم نر ا افزاري هست و هم سخت افزاري منظور بايد با هم تقابل داشته باشن يا نه !! اگر سيستم نرم افزاري باشه و قابل اعمال روي ميکرو باشه چي بهتر ؟