سلام
در مورد استفاده FPGA در محيط Multisim و شبيه سازي آن اطلاعاتي نياز دارم. کسي در اين مورد کار کرده؟
تشکر