سلام
بنده یک سنسور رطوبت hr202l از فروشگاه سایت خرید کرده ام ولی هیچ چیز در مورد کارکردش نمیدونم میشود کمک کنید
این لینک فروشگاهش
ممنون
http://eshop.eca.ir/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA/2284-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-hr202l.html