درود
دوستان فرض کنيد بخوايم با LPC1768 و بدون حضور کامپيوتر اطلاعات رو از يه فلش به يه هارد اکسترنال منتقل کنيم.
آيا اين کار شدنيه ؟(با اين آيسي)

1-سرعتش انتقال اطلاعات خوب ميشه ؟
2-هارد اکسترنال تا چه حجمي رو ميتونه پشتيباني کنه ؟
3-آيا توابع خوندن و نوشتن در هارد اکسترنال با فرمت FAT موجوده ؟ يا حداقل يه PDF اي چيزي موجوده ؟
4-آيا اين کار منطقيه ؟ با توجه به زماني که ميبره ؟
5-آيا خوندن و نوشتن در FAT کار خيلي پيچيده ايه ؟

آقا دو روز گذشت.لطفا جواب بدین