سلام
کسي تا به حال با ارور dxp.exe has stopped working مواجه شده؟
بايد چي کار کرد؟ تا ديروز همه چي خوب کار مي کرد ولي الان اين ارور رو مي ده و بسته مي شه!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry:
لطفا کمک کنيد
ويندوز من 8.1 و 64 بيت هستش