ریاضیات مهندسی:
الف) دانشجویان ضعیف: کسانی که کاملا ریاضی مهندسی را فراموش کرده اند این درس را با کتاب مدرسان شریف شروع کنند. جزوه کلاسی مهندس کریمی را هم پس از مطالعه کتاب مورد بررسی قرار دهید.
ب)دانشجویان متوسط و قوی: کتاب و جزوه کلاسی مهندس کریمی
هر دوگروه دانشجویان از مهر ماه فقط مثال ها و تست های تالیفی دکتر معتقدی را هم حل کنید.
معادلات دیفرانسیل:
الف) دانشجویان ضعیف: کسانی که کاملا فراموش کرده اند این درس را با کتاب مدرسان شریف شروع کنند.
ب)دانشجویان متوسط و قوی: کتاب و جزوه کلاسی مهندس کریمی
آمار احتمالات: از تابستان این درس را شروع کنید.
کتاب محسن طورانی انتشارات پارسه

مدارهای الکتریکی:
دانشجویان ضعیف: کتاب مهندس نامی انتشارات مدرسان شریف کتاب فوق العاده ای است.
دانشجویان متوسط و قوی: کتاب کارو زرگر انتشارات پوران پژوهش
همچنین یه دو گروه دانشجویان توصیه میکنم در صورت داشتن وقت کافی کتاب آقای تقوی کنی را هم مطالعه کنید، روش های تستی جالبی ارائه کرده است.
کنترل خطی:
هر چقدر این درس در دوره کارشناسی از دروس شیرین و راحت دروس به شمار میرود ولی در کنکور ارشد یکی از مفهومی ترین دروس شناخته می شود.
مراجع اصلی: سیستم های کنترل اوگاتا، کنترل سی دورف، کنترل نایس، بنجامین کو و کتاب کنترل خطی دکتر خاکی صدیق
بنده از این کتب کتاب بنجامین کو و کتاب دکتر خاکی صدیق(انتشارات پیام نور) را پیشنهاد می کنم. و توصیه میکنم پیش از مطالعه کتب کنکوری یکی یا هر دو این دو کتاب را مطالعه کنید.
مراجع کنکوری:
دانشجویان ضعیف و قوی: کتاب آقای رضایی انتشارات پوران پژوهش، حجم بالایی دارد ولی برخی از قسمت ها نیازی به خواندن ندارد.همچنین کتاب تست های تالیفی کنترل از دکتر سجادیان(انتشارات نصیر) برای تمرین بیشتر توصیه میکنم.
همچنین این کتاب تا قبل از مباحث حوزه فرکانس خوب گفته ولی از در فصول حوزه فرکانس با فصول اولیه قابل مقایسه نیست سعی کنید مثال ها و تمرینات کتاب رهیافت حل مسئله را برای مباحث فرکانسی مطالعه کنید.
همچنین اگر وقت زیادی ندارید می توانید جزوه کلاسی خودم را هم دانلود کنید.

سیگنال ها و سیستم ها:
مرجع اصلی: سیگنال ها و سیستم های اوپنهایم
نیازی نیست کل کتاب خوانده شود فقط تمرینات و مثال های آن کافی است.
مراجع کنکوری:
دانشجویان ضعیف و قوی: کتاب سیگنال ها و سیستم ها انتشارات نصیر(مهندس تقدسی) و پس از آن کتاب تست های تالیفی پوران پژوهش(مهندس مومن زاده)
الکترونیک:
درس الکترونیک یکی از دروسی است که دانشجویان با آن به مشکل برمیخورند چرا که سوالات و نحوه تدریس این درس در دانشگاه با سبک سوالات کنکور خیلی تفاوت دارد. مهمترین و نمره بیار ترین بحث الکترونیک تحلیل ac ترنزیستورها میباشد چرا که با تسلط در این بخش میتوان به راحتی بالای 50 درصد در کنکور سراسری نمره کسب کرد.
همچنین در این درس توصیه میکنم از هیچ نکته ای به سادگی عبور نکنید در مسائل سعی کنید با چندین روش حل کنید.
این درس یکی از دروسی است که با فقدان کتاب مناسب روبه رو هستیم چرا که نمیتوان یک کتاب معرفی کرد که دانشجو با خواندن آن بتواند الکترونیک را کاملا فراگیرد.
منابع دانشگاهی:
کتاب پروفسور رضوی برای شروع تحلیل ac و مباحث تفاضلی، فیدبک و تقویت کننده توان مناسب است.
منایع کنکوری:
کتاب مهندس اسلام پناه انتشارات راهیان ارشد: کتاب مناسبی است البته نقطه ضعف این کتاب نداشتن درس نامه قبل از تست ها میباشد.
http://www.eca.ir/forum2/Smileys/phpbb/good_job.gif