زبان عمومی:
مطرح شدن ۱۰ سوال از ۱۵ سوال درس زبان از مبحث واژگان مترادف، نشاندهنده تمرکز سوالات این درس بر ارزیابی دانش لغات دانشجویان میباشد. برای کسب مهارت لازم در این درس میتوانید از مراجع زیر استفاده کنید (مراجع به ترتیب اهمیت مرتب شدهآ*اند):

مراجع مناسب جهت افزایش دامنه لغات (سوالات ۱ تا ۱۰):
۱- زبان تخصصی برق نوشته مصطفی تقوی کنی (انتشارات راهیان ارشد)
۲- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری
۳- کتاب ۴۰۰ واژه مهم برای آزمون تافل
مراجع مناسب جهت آموزش گرامر (سوالات ۱۱ تا ۱۵):
۱- Understanding and using English Grammar
2- English Grammar In Use
زبان تخصصی:
سوالات این قسمت بمنظور سنجش مهارت reading داوطلبان بوده و شامل ۱۵ سوال میباشد که در قالب ۴ تا ۸ متن تخصصی مورد پرسش قرار میگیرند و هر متن تخصصی دربرگیرنده ۲ تا ۴ سوال مفهومی از متن تخصصی مربوطه اش میباشد. بهترین شیوه برای تقویت زبان تخصصی در کوتاه مدت مطالعه متون مطرح شده در آزمون های کارشناسی ارشد برق سالهای گذشته میباشد.
مراجع مناسب جهت متون زبان تخصصی برق (سوالات ۱۱ تا ۱۵):
۱- زبان تخصصی برق نوشته مصطفی تقوی کنی (انتشارات راهیان ارشد)
۲- هر کتابی که دارای معانی لغات و ترجمه متون تخصصی کنکورهای کارشناسی ارشد سالهای گذشته رشته مهندسی برق باشد.
نقد مراجع پر مخاطب درس مدار از دیدگاه آموزشی:
۱- مدارهای الکتریکی نوشته پرویز جبه دار (انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر):
این کتاب که به سبک کلاسیک نگارش شده، به روشی تقریبا آکادمیک به ارایه تئوریهای درس مدار میپردازد. نظر به اینکه نگارنده این کتاب بنامترین استاد مدار ایران میباشند، مطالعه مثالهای درسنامه این کتاب، به دانشجویان قوی توصیه میشود.
۲- روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ نوشته مصطفی تقوی کنی (انتشارات راهیان ارشد – آزاده):
درسنامه چاپ جدید این کتاب که دربرگیرنده نکات کتابهای “نظریه اساسی مدارها و شبکه ها” و “مدارهای خطی و غیرخطی چوآ” میباشد، بیشتر برای دانشجویانی مناسب است که دارای سطح متوسط یا قوی در درس مدار میباشند و قصد تسلط بر روشهای سریع تحلیل سوالات مدار با تکیه بر حل تست را دارند (بیش از ۱۰۰۰ تست). توصیه میشود چنانچه در تئوری درس مدار احساس ضعف میکنید، ابتدا از مراجع سطح پایینتر استفاده کنید و پس از آموختن مطالب پایه، به این کتاب بپردازید.
۳- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ نوشته کارو زرگر (انتشارات پوران پژوهش):
درسنامه این کتاب که در بسیاری از موارد دقیقا کپی برداری از کتاب “نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ترجمه پرویز جبه دار” میباشد، همانند آن کتاب به روشی آکادمیک به ارایه تئوریهای درس مدار میپردازد. بنابراین چنانچه پیش از این، کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها را مطالعه کردهآ*اید، احتمالا مطالعه این کتاب کمک چندانی به شما نخواهد کرد. بدلیل وجود پارهآ*ای از اشکالات علمی در قسمتهایی از جلد دوم این کتاب، مطالعه جلد دوم این کتاب به تنهایی توصیه نمیشود.
۴- مدار الکتریکی ۱ و ۲ نوشته علی عبدالعالی و نوشین واثقی (انتشارات موسسه پارسه):
نثر شیوا و روان درسنامه این کتاب، مهمترین مزیت آن بشمار میرود. این کتاب حتی در صورتیکه شما در درس مدار ضعیف باشید، با زبانی ساده و در کوتاهترین زمان ممکن، شما را با تئوریهای اساسی درس مدارهای الکتریکی آشنا میکند. مطالعه تئوری گفته شده در این کتاب برای دانشجویان ضعیف و متوسط مناسب است ولی برای افراد قوی که دارای غنای علمی مناسب در این درس هستند، توصیه نمیشود. مطالعه جلد دوم این کتاب به تنهایی توصیه نمیشود.
نقد مراجع پر مخاطب درس مدار از دیدگاه تستی:
۱- مدارهای الکتریکی نوشته پرویز جبه دار (انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر):
متد بکار گرفته شده برای حل تستهای این کتاب ترکیبی از هر دو روش تستی و کلاسیک (تشریحی) میباشد. علیرغم اینکه این کتاب میتواند مکملی مناسب برای دانشجویان قوی باشد، با این حال مطالعه روشهای حل این کتاب به دانشجویان ضعیف توصیه نمیشود.
۲- روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ نوشته مصطفی تقوی کنی (انتشارات راهیان ارشد-آزاده):
تحلیل کلیه سوالات کنکورهای مهندسی برق به هر دو روش کلاسیک (تشریحی) و تستی، از بزرگترین مزایای این کتاب محسوب میشود. علاوه بر این ویژگی، گنجاندن قسمتهایی تحت عنوان اشتباهات رایج در حل بسیاری از سوالات؛ و تحلیل سوالات سخت و پر نکته به روشهای گوناگون، منتج به افزایش قدرت آنالیز داوطلب میشود که در نتیجه رشد قدرت خلاقیت آنها در تحلیل سوالات را نیز در پی خواهد داشت. تنوع روشهای حل موجود در این کتاب، و بانک ۱۰۰۰ تستی این مجموعه، آنرا به مرجعی مناسب برای سطوح مختلف دانشجویان تبدیل کرده است.
۳- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ نوشته کارو زرگر (انتشارات پوران پژوهش):
با توجه به اینکه تستهای این کتاب غالبا به روشهای کلاسیک (تشریحی) حل شدهآ*اند، این کتاب برای دانشجویان قوی که بدنبال افزایش قدرت خلاقیت خود هستند، مناسب بنظر نمیرسد. با این وجود از آنجاییکه این روشها عموما همان روشهای کتاب “مجموعه سه جلدی سوالات کنکور ارشد برق انتشارات دانشگاه تهران” میباشد، میتوان از هر یک از این دو کتاب برای آشنایی با روشهای کلاسیک حل سوالات مدار بهره برد.
۴- مدار الکتریکی ۱ و ۲ نوشته علی عبدالعالی و نوشین واثقی (انتشارات موسسه پارسه):
علیرغم نثر شیوای قسمت درسنامه این کتاب؛ طبقه بندی نشدن کلیه تستهای کنکورهای گذشته و وجود اشکالاتی در برخی از روشهای حل، شاید مهمترین نقطه ضعف این کتاب بشمار برود.
جمعبندی و پیشنهاد:
برای کسب درصد خوب در این درس میتوانید ابتدا با مطالعه مرجع ۴، بر تئوریهای پایه درس مدار مسلط شوید و سپس برای حل تستهای کنکورهای گذشته و آشنایی و تسلط بر روشهای تستی حل، به سراغ مرجع ۲ بروید. چنانچه پس از انجام این دو مرحله نیاز به حل تستهای بیشتر داشتید، میتوانید از کتبی نظیر رهیافت مدارهای الکتریکی، برای حل تستهای بیشتر استفاده کنید.
قد مراجع پر مخاطب درس کنترل خطی از دیدگاه آموزشی:
۱- سیستمهای کنترل خطی نوشته مصطفی تقوی کنی (انتشارات راهیان ارشد – آزاده):
درسنامه این کتاب خلاصهآ*ای است از کتب معروف “مهندسی کنترل مدرن کاتسو هیکو اوگاتا” و “مهندسی سیستمهای کنترل نورمن مایس” و “مهندسی کنترل بنجامین کو“؛ که بعنوان مراجع اصلی درس کنترل خطی در کنکور کارشناسی ارشد برق ایران به شمار میروند. در نگارش درسنامه این کتاب، سعی شده کلیه نکات مهم همراه با مثالهای آموزشی ارایه گردد تا درک نکات آموزشی برای دانشجو راحتتر باشد. از مزایای دیگر درسنامه این کتاب میتوان به منحصر بفرد بودن برخی از نکات ارایه شده در آن؛ ارایه قسمتهایی تحت عنوان “اشتباهات رایج“؛ تدریس نکات آموزشی با استفاده از تستهای استاندارد کنکورهای کارشناسی ارشد؛ و ارایه کلیه نکات آموزشی در کمترین تعداد صفحات اشاره کرد. توجه کنید درسنامه این کتاب بیشتر برای دانشجویانی مناسب است که دارای سطوح متوسط و قوی در تئوری درس کنترل خطی میباشند. لذا چنانچه هنوز در تئوری درس کنترل احساس ضعف میکنید ، توصیه میشود ابتدا مطالعه خود را از یک کتاب سادهآ*تر آغاز کنید و سپس برای تسلط و آشنایی با نکات ریزتر به سراغ این کتاب بیایید.
۲- سیستمهای کنترل خطی نوشته کامران خسرویان (انتشارات پردازش):
علیرغم اینکه سالها از نگارش اولیه این کتاب میگذرد، با این حال این کتاب کماکان یکی از مراجع خوب آموزشی در درس کنترل خطی بحساب میاید. مهمترین نقطه قوت این کتاب، ارایه نکات آموزشی با تعداد نسبتا زیادی تست آموزشی از کنکورهای کارشناسی ارشد رشتهآ*های مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی هستهآ*ای میباشد. همچنین ارایه کلیه نکات مهم درس کنترل در کمترین تعداد صفحه، یکی دیگر از مزایای این کتاب بحساب میاید. درسنامه این کتاب بیشتر برای دانشجویانی که دارای سطح علمی متوسط (و بالاتر) هستند مناسب میباشد.
۳- سیستمهای کنترل خطی نوشته هومن سجادیان (انتشارات مدرسان شریف):
از آنجاییکه درسنامه این کتاب صرفا در برگیرنده چکیدهآ*ای از مهمترین نکات آموزشی درس کنترل خطی میباشد، مطالعه این کتاب بیشتر به دانشجویان قوی توصیه میشود که تنها قصد مرور و تثبیت آموختهآ*های خود را دارند. مهمترین نقطه ضعف این کتاب، پدیت نشدن این کتاب، پس از آخرین نگارش آن میباشد.
۴- سیستمهای کنترل خطی نوشته امین رضایی (انتشارات پوران پژوهش):
این کتاب که با رویکردی کلاسیک به ارایه نکات آموزشی درس کنترل خطی میپردازد، درس کنترل خطی را در حجمی حدود ۹۰۰ صفحه به دانشجو ارایه میکند. گرچه ارایه ساده ترین و پایهآ*ای ترین مفاهیم درس کنترل توسط مولف این کتاب، منجر به بالا رفتن حجم این کتاب (در حد کتب مرجعی چون اوگاتا، دورف و &hellip شده است ولی شاید همین موضوع یکی از نقاط قوت این کتاب، بخصوص برای دانشجویان ضعیف (که نیاز به تشریح بیشتر نکات درسی دارند) بشمار بیاید. ارایه نکات آموزشی درسنامه این کتاب با استفاده از مثالهای تشریحی، یکی دیگر از دلایل مناسب بودن این کتاب برای دانشجویان متوسط و ضعیف میباشد. نکته بسیار مهمی که در استفاده از این کتاب باید به آن توجه کنید این است که چنانچه قصد استفاده از این کتاب بعنوان مرجع آموزشی را دارید، بواسطه حجم بسیار بالای این کتاب، به نحوی برنامه ریزی کنید که بتوانید در زمان مناسب مطالعه کتاب را به پایان برسانید. توصیه میشود دانشجویان قوی از این کتاب استفاده نکنند، زیرا آنچه موجب رشد این دسته از دانشجویان میگردد، فقط حل تستهای جدیدتر و آشنایی با روشهای گوناگون حل تستها میباشد.
نقد مراجع پر مخاطب درس کنترل خطی از دیدگاه تستی:
۱- سیستمهای کنترل خطی نوشته مصطفی تقوی کنی (انتشارات راهیان ارشد – آزاده):
تحلیل کلیه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق به هر دو روش کلاسیک (تشریحی) و تستی، در کنار ۱۱ مجموعه از تستهای تالیفی دشوار که آنها نیز به روشی تستی و موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهآ*اند، از نقاط قوت این کتاب محسوب میشود. از دیگر ویژگیهای این کتاب، گنجاندن قسمتهایی تحت عنوان اشتباهات رایج در حل بسیاری از سوالات؛ و تحلیل سوالات سخت و پر نکته به روشهای متنوع میباشد. شیوه حل تستها در این کتاب به نحوی است که منتج به افزایش قدرت آنالیز داوطلب و در نتیجه افزایش قدرت خلاقیت وی در تحلیل سوالات جدید خواهد شد. در مجموع این کتاب بواسطه تنوع روشهای حل تست آن، و بانک تستهای تالیفی آن میتواند مرجعی مناسب برای سطوح مختلف دانشجویان (و بخصوص داوطلبینی که بدنبال کسب درصدهای بالا هستند) باشد.
۲- سیستمهای کنترل خطی نوشته کامران خسرویان (انتشارات پردازش):
علیرغم درسنامه نسبتا خوب این کتاب، و صرفنظر از اینکه روشهای حل تست این کتاب نسبتا مناسب ارزیابی میشوند، محدود شدن تستهای این کتاب به قبل از سال ۱۳۸۲، بزرگترین نقطه ضعف این کتاب بحساب میاید. توصیه میشود چنانچه مجبور به استفاده از این کتاب بعنوان مرجع تستی خود هستید، تستهای سالهای ۸۲ به بعد را از یک کتاب دیگر حل کنید.
۳- سیستمهای کنترل خطی نوشته هومن سجادیان (انتشارات مدرسان شریف):
با توجه به اینکه عمده تستهای این کتاب دارای حلهای تشریحی دقیق و موشکافانه نمیباشند، استفاده از این کتاب بعنوان مرجع حل تست توصیه نمیشود.
۴- سیستمهای کنترل خطی نوشته امین رضایی (انتشارات پوران پژوهش):
از آنجاییکه متد بکار گرفته شده برای حل تستهای این کتاب عموما روشهای کلاسیک (تشریحی) میباشد روشهای حل این کتاب عمدتا برای دانشجویان متوسط و ضعیف، مناسب و آموزنده است. با این وجود و علیرغم قابل استفاده بودن روشهای حل تست این کتاب برای سطوح مختلف دانشجویان، توصیه میشود دانشجویان قوی برای افزایش قدرت خلاقیت خود در حل تستهای جدید، پس از مطالعه تستهای این کتاب از کتابی که دارای تستهای تالیفی میباشد نیز استفاده کنند.
نقد مراجع پر مخاطب درس سیگنال و سیستم از دیدگاه آموزشی:
۱- تجزیه و تحلیل سیستمها نوشته امیرعلی مومن زاده و حسین بخشی (انتشارات راهیان ارشد-آزاده):
کتاب دو جلدی “تجزیه و تحلیل سیستم ها” دارای ویژگی های ممتازی است که بارزترین آنها تقسیم بندی هر فصل کتاب به دو بخش متوسط و پیشرفته میباشد که در بخش متوسط شامل مباحث پایه ای و ملزومات هر فصل میباشد که هر داوطلب آزمون ارشد باید روی این مباحث مسلط باشد و به ۱۰ تست تألیفی که از نظر آموزشی بسیار حائز اهمیت هستند، ختم میگردد. سطح پیشرفته این کتاب نیز شامل مباحثی است که نیازمند درک و قدرت تحلیل بیشتر است و داوطلبینی که خواستار درصدهای بالا هستند باید به مطالب ارائه شده در سطح پیشرفته توجه ویژه ای کنند. در انتهای سطح پیشرفته نیز ۱۰ تست تألیفی جهت تسلط بیشتر آورده شده است. نظر به نوع طبق بندی این کتاب، این کتاب برای کلیه سطح دانشجویان مناسب ارزیابی میگردد.
۲- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها نوشته مهدی تقدسی (انتشارات نصیر):
در این کتاب فرض بر این بوده که خواننده فقط با ریاضیات مقدماتی آشنایی کلی دارد و بنابراین متن درس به طور مبسوط ارایه شده است. در بسیاری از قسمت¬ها در صورت نیاز، اثبات نکات و فرمول¬ها نیز آورده شده تا دانشجو از مطالعه سایر منابع بی¬نیاز شود. همچنین از آنجاییکه یکی از پیچید¬گی¬های موجود در درس سیگنال، نکات و فرمول¬های مشابه میباشد، برای حل این مشکل، عناوین و موضوعات این کتاب، بنحوی مرتب شده¬اند که تا حد امکان مطالب مشابه و وابسته، به صورت یک¬جا و در کنار هم بیان شوند تا به انسجام ذهنی خواننده در یادگیری مطالب کمک کند. فهرست و عناوین این کتاب با بقیه کتب مربوط به درس سیگنال، تا حدی متفاوت است. به تبع این موضوع، حجم این کتاب نیز کمتر است که ممکن است موجب کاهش زمان مورد نیاز برای یادگیری مطالب گردد. نظر به کمتر بودن حجم این کتاب نسبت به مرجع یک، شاید بهتر باشد افرادی که درس سیگنال را بعد از مهرماه شروع میکنند واحتمالا فرصت مطالعه بیش از یک منبع را ندارند فقط همین کتاب را تهیه کنند و از مطالعه پراکنده کتب مرجع پرهیز کنند. ویژگی دیگری که در این کتاب مشاهده میشود، وجود تعداد نسبتا زیادی از نکات در آن میباشد تا جاییکه بعضا نتیجه هایی که از یک نکته خاص استنتاج میشوند خود در غالب نکته ای جدید آورده شده اند. درسنامه این کتاب میتواند برای کلیه سطوح مناسب ارزیابی میشود.
۳- تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها نوشته آرمین صایب (انتشارات پارسه):
بی شک یکی از اولین و بهترین مراجع درس سیگنال، این کتاب میباشد. درسنامه این کتاب کوشیده تا در کمترین حجم ممکن، نکات آموزشی را به زبانی ساده به دانشجو منتقل کند. ارایه یک یا چند مثال آموزشی پس از ارایه هر نکته آموزشی، یکی دیگر از نکات قوت این کتاب بشمار میرود. در حقیقت مولف این کتاب با نگارش آن به این سبک، یک کلاس مجازی را برای دانشجو مهیا کرده است که هنگام مطالعه کتاب، وجود یک استاد را در کنار خود احساس میکند. مزیت قابل توجه این کتاب در این است که مولف آن بارها و بارها آنرا در کلاسهای کارشناسی ارشد تدریس کرده است و لذا از لحاظ ویرایشی و آموزشی بسیار قابل اعتماد است. درسنامه این کتاب نیز میتواند برای کلیه سطوح دانشجویان، بخصوص دانشجویان کلیه سطوح، مفید فایده باشد.
نقد مراجع پر مخاطب درس سیگنال و سیستم از دیدگاه تستی:
۱- تجزیه و تحلیل سیستمها نوشته امیرعلی مومن زاده و حسین بخشی (انتشارات راهیان ارشد-آزاده):
وجود مجموعهآ*ای غنی از تستهای کنکورهای سراسری و آزاد رشتهآ*های مهندسی برق و مهندسی پزشکی، و بانکهایی از تستهای تالیفی، یکی از نقاط قوت این کتاب بشمار میرود. همچنین توضیحات بسیار کامل و مناسب موجود در حل تستها، این کتاب را به یک مرجع بسیار مناسب جهت کنکور کارشناسی ارشد تبدیل کرده است. روشهای حل تست این کتاب، برای کلیه سطح دانشجویان مناسب ارزیابی میگردد.
۲- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها نوشته مهدی تقدسی (انتشارات نصیر):
تقریباً تمامی تست¬های کنکور دانشگاه¬های سراسری و آزاد بعد از بیان نکات مورد نیاز، در متن درس یا در انتهای فصل¬های کتاب، به¬طور دقیق و کاملاً تشریحی حل شده¬اند. یکی از فاکتورهای مهم در حل یک تست، ارائه یک روش کلی و سرراست و در عین حال ساده و کوتاه می¬باشد، به¬طوری¬که بتوان تست¬های مشابه را نیز با همان روش به¬راحتی حل نمود. بنابراین در حل تست¬ها و مثال¬ها سعی شده است تا حد امکان، از این نوع روش¬ها استفاده شود تا دانشجو بدون نیاز به روش¬های ابتکاری، بتواند یک تست را حل کند. نکته قابل ذکر اینکه تعداد نسبتا کمی از نکات مطرح¬شده در این کتاب، بکر و جدید می¬باشند و اگرچه این نکات برای طرحی تست¬های جدید می¬توانند مفید باشند ولی احتمال مطرح شدن آن¬ها در کنکور به نسبت کم است و ممکن است باعث سردرگمی دانشجویان ضعیف شود.
تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها نوشته آرمین صایب (انتشارات پارسه):
وجود مجموعهآ*ای غنی از تستهای کنکورهای سراسری و آزاد رشتهآ*های مهندسی برق، و بانکهایی از تستهای تالیفی آزمونهای آزمایشی معروف، یکی از نقاط قوت این کتاب بشمار میرود. همچنین توضیحات مناسب و روشهای ابتکاری و جالب موجود در حل تستهای این کتاب، این کتاب را به یک مرجع بسیار مناسب جهت کنکور کارشناسی ارشد برای کلیه دانشجویان تبدیل کرده است. مزیت بزرگ این کتاب در این است که مولف آن، بارها و بارها آنرا در کلاس درس تدریس کرده و از لحاظ ویرایشی و آموزشی بسیار قابل اعتماد است. روشهای جالب و جامع حل تست این کتاب، برای کلیه سطح دانشجویان مناسب ارزیابی میگردد.

جمعبندی و پیشنهاد:
برای کسب درصد خوب در این درس میتوانید توصیه میشود بر حسب زمانی که پیش روی خود دارید، میتوانید از هر یک از مراجع فوق بهره ببرید و هیچ یک از این مراجع، نسبت به سایرین، دارای ارجحیت و برتری خاصی نمیباشد.