ه طور کلی برنامه ریزی برای کنکور سال آینده را میتوان به سه فاز تقسیم بندی کرد.

فار اول: ابتدای تیر تا انتهای شهریور

فاز دوم: ابتدای مهر تا انتهای آذر

فاز سوم : ابتدای دی تا روز کنکور(فاز جمع بندی)

در این بخش در مورد فاز اول و نکاتی که در این فاز باید رعایت شود صحبت خواهیم کرد.

در فاز اول داوطلبان باید سه یا چهار درس از دروش مورد امتحان را مطالعه نمایید. نحوه انتخاب کردن این دروس به سطح تحصیلی داوطبان وابسته است. ولی دورسی مثل ریاضیات و سیگنال حتما باید در تابستان خوانده شود. نکته دیگری که دارای اهمیت است این است که داوطلبان سعی کنند در تابستان بیش از سه کلاس را ثبت نام نکنند.

اما نحوه خواندن دروس در این فاز. به طور کلی داوطلبان باید در نظر داشته باشند که نحوه خواندن دروس برای کنکور خود دارای سه بخش است. در بخش اول بر ای هر درس باید مطالب مربوط به آن درس را مطالعه کرد. به عنوان مثال در مورد بحث تبدیل فوریه در درس سیگنال حتما باید مطالب مربوط به آن از کتب مرتبط مطالعه شود در بخش بعدی که عمدتا داوطبان از ان غافل هستند حل مساله تشریحی می باشد. حل مساله تشریحی در روند یادگیری بسیار موثر است. لذا عزیران دقت داشته باشند که بعد از مطالعه هر بحث بلافاصله سراغ تست های ان بحث نروند و قبل از حل تست در مورد ان مبحث حتما مساله تشریحی حل نمایند. لذا باید از کتابهایی که مساله تشریحی دارند استفاده کنید. در ادامه حتما در مورد منابع کنکور صحبت خواهیم کرد. در تابستان نیاز به حل تستهای کنکور نمی باشد. و حل تستهای کنکور را به فاز دوم و سوم موکول نمایید.

برای هر درس نیز باید سه نوع کتاب داشته باشید یک کتاب مربوط به درس و یک کتاب مربوط به مساله تشریحی و یک کتاب هم در مورد تست باید داشته باشید. برای تست حتما و حتما از کتابهای سرمه ای دانشگاه تهران استفاده کنید و هر وقت خواستید در مرود درسی تست بزنید حتما از روی این کتاب انحام دهید. ولی میتوانید جوابهای هر تست را از روی کتابهای دیگری که استفاده می نمایید بررسی نمایید.

اما منابع پیشنهادی بنده:

مدار:

برای درس: کتاب مدار دکتر زرگر پوران پژوهش

برای مساله: رهیافت مدار1و 2 انتشارات نص(برای دانشجوی متوسط به پایین) سوالات آخر فصل کتاب دسور(برای دانشجوی متوسط به بالا)

برای تست: کتابهای سرمه ای دانشگاه تهران


ریاضیات:

ریاضی مهندسی: دکتر معتقدی پارسه

معادلات: دکتر معتقدی پارسه

آمار: مهندس طورانی پارسه

برای تست: کتابهای سرمه ای دانشگاه تهران


کنترل:

درس: آقای رضایی پوران پژوهش

مساله: رهیافت کنترل انتشارات نص

برای تست: کتابهای سرمه ای دانشگاه تهران


سیگنال

درس: آقای تقدسی نصیر، آقای مومن زاده راهیان ارشد.

مساله: سوالات آخر فصل اوپنهایم

تست: آقای تقدسی نصیر، آقای مومن زاده راهیان ارشد.


الکترونیک:

درس: جزوه بنده در موسسه نصیر که از طریق همین وبلاگ قابل دریافت میباشد.

البته در آینده نزدیک کتاب درسنامه بنده در راهیان ارشد به چاپ خواهد رسید.

مساله: کتاب بنده راهیان ارشد

برای تست: کتابهای سرمه ای دانشگاه تهران


الکترومغناطیس:

درس: کتاب آقای عبدالعالی پارسه، کتاب دکترطاهری جهش

مساله: رهیافت الکترومغناطیس انتشارات نص

برای تست: کتابهای سرمه ای دانشگاه تهران
دوستان عزیز بنده اگر نظری دارند حتما بفرماییند.