سلام
آيا ميشه با آلتراسونيک فشار خون اندازه گرفت؟ راه و روشش چيه :question: