سلام . به کمک یکی از آموزش های آلتیوم در حال یادگیری هستم . در قسمتی از آموزش برای قرار دادن پلیگون دستورالعمل رو موبه مو اجرا کردم اما شکل نهایی درست در نمیاد . به این شکل میشه

میشه کمک کنید که بدونم چطور بی پلی گن قرار بدم برای pcb . ممنون