فصل اول- تعاریف

فصل دوم- معرفی المان های الکتریکی و قانون اهم

فصل سوم- [glow=red,2,300]فیزیک الکتریسیته[/glow] مقدماتی و نیمه هادی ها

فصل چهارم- دیود و مدارات دیودی

فصل پنجم- ترانزیستورها

http://s5.picofile.com/file/8115217026/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%DA%A9% D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9.pdf.html