آیا آیسی انکد 4*2 با نگه دارنده خروجی هست ؟ اگه هست لطف کنید شماره شو بگین