سلام من مهندسی پزشکی میخونم البته گرایشم بیو متریاله ترم دیگه ترم اخرم اما هیچ موضوعی برای پروژه انتخاب نکردم میتونین چن تایی موضوع پیشنهاد بدین

یه سوالم داشتم بیمارستان آ فقط کسایی که گرایش بیو الکتریک باشن به عنوان کارشناس تجهیزات استخدام میکنن یا ما ها هم امیدوارباشیم