بچهها این سوال منم جواب بدین

چه کتاب و جزوه ای واسه کنکور بخونم ازچه ناشری چه انتشاراتی که مربوط به ارشدبیو متریال باشه

کتاب زبان چی بخونم هم واسه کنکور هم مکالمه

تروخدا فقط نگین مدرسان شریف :biggrin:


یکی نیس جواب مارو بده