سلام دوستان یه جمع کننده bcd طراحی کنم که صفر تا 999 رو بشماره و کد وریلاگش