مي خواستم بدونم حداکثر زاويه پوشش ماژولهاي آلتراسونيک چند درجه هست ؟

و ديگه اينکه مي خوام با سه تا ماژول مختصات يک جسم رو در فضا رديابي کنم

مي خواستم بدونم براي پوشش دادن محل جسم آيا لازمه هر ماژول در دو جهت

افقي و عمودي حرکت بکنه يعني براي هر ماژول دوموتور بزارم (هر سه ماژول روي يک

صفحه قرار مي گيرند )