سلام
دوستان من تازه کار رو با Pic شروع کردم
امروز داشتم هدر lcd رو که واسه avr و Arm قبلا نوشته بودم رو تبديل ميکردم با کمي دست کاري يه موضوعي برام پيش اومد چند ساعت باهاش ور رفتم اما حل نشد
اين کد که در زير ميزارم اجرا ميشه :
کد:
void lcd_putsf(char *data) //SEND FLASH CHAR
{
  int i;
	for(i=0;data[i];i++)	//ALL CHARS SEND ONE BY ONE TO LCD_PUTS FUNC
	{
  lcd_puts(data[i]);
  }
}

void main (void)
{
 unsigned char test[4]={'s','a','e','e'};
 TRISD=0x00;
 lcd_init();
 while(1)
 {

 lcd_putsf(test); 

  lcd_puts('A');
  lcd_puts('E');
  PORTDbits.RD3=1;
  Delay10KTCYx(100);
  PORTDbits.RD3=0;
  lcd_clr();
 }
}
اين کد زير اجرا نميشه
کد:
void lcd_putsf(char *data) //SEND FLASH CHAR
{
  int i;
	for(i=0;data[i];i++)	
	{
  lcd_puts(data[i]);
  }
}

void main (void)
{
 unsigned char test[4]={'s','a','e','e'};
 TRISD=0x00;
 lcd_init();
 while(1)
 {
 lcd_putsf("saeed"); 
  lcd_puts('A');
  lcd_puts('E');
  PORTDbits.RD3=1;
  Delay10KTCYx(100);
  PORTDbits.RD3=0;
  lcd_clr();
 }
}
کد پاييني روي iar , code vision و keil جواب داده اما اين جا warning ميده ( کمپايلم ميکنه ) اما اجرا نميکنه . c18 استفاده ميکنم . فقط lcd_putsf(test) تبدیل شده به lcd_putsf("saeed&quot . تونجایی هم که lcd_puts خالی نوشتم کاراکتر های E و A رو نشون میده
-------------------------------------------------------------------
مشکل حل شد . CX8 ریختم درست شد اما مشکل جدید پیدا شد -_-