سلام
دوستان ميشه يک توضيح کامل درمورد نحوه خواندن بارکد بديد؟
منظورم براي رباتهاي تعقيب خط است.بارکد را ميخوانند و مسير را پيدا ميکنند
اين به چه صورت است؟کسي ميتونه کمکم کنه برنامشو بنويسم؟خيلي لازم دارم
ممنونم