سلام.
کسی ماژول NRF24L01 را با lpc1768 راه اندازی کرده؟میشه کمک کنید
هدر spi کسی داره