سلام.
کسی از دوستان با DFF) d flip flop) در محیط ads کار کرده؟ ورودی و خروجی فلیپ فلاپ چی باید باشه؟ هر کاری می کنم شبیه سازی نمیشود.
با تشکر