سلام.
من مي خوام در ويژيال بسکام 6 يک پيکچر بوکس به صورت دايره ايجاد کنم. بايد چکار کنم. بعد چطور بايد اولين کد مربوط به عکس رو خوند. در يک پيکچر بوکس معمولي مستطيل از بالا سمت راست يکي يکي با دستور for مي خونيم. در پيکچر بوکس به صورت دايره چطور بخوانيم؟