سلام وخسته نباشید میخواستم ببینم در پروتکل ای توسی درمیکرو کنترلر 1768 درحالت مستر چه طور ادرس ارسال راتعیین میکنند ودر اسلیو هم چه طور ادرس دریافت را تعیین مکنند بااستفاده از رجیسترها.. وخواندن اطلاعات دریافتی در اسلیو بااستفاده از رجیستر چگونه صورت میگیرد..