سلام
کسی نرم افزاری برای سیم بندی آرمیچر سراغ نداره ؟؟

یه نرم افزار باشه که گام کلکتور و گام برگشت و گام سیم پیچی و تعداد قطب و شیار رو بهش بدیم و برنامه دیاگرام سیم بندی رو بهمون بده .