دوستان سلام
بنده دستور کار آزمایشگاه هیسترزیس رو میخوام.(با استفاده از هسته ی ترانس.مخصوص رشته ی الکترونیک)
ممنون