با سلام
دوستان من دنبال يه مدارم که در فرکانس پايين ،فرکانس را به ولتاژتبديل کنه
مي خواستم بدونم کدوم يکي از ic هاي زير مناسب فرکانس پايين است
lm2917
lm331
با تشکر