سلام دوستان
چطور میشه با یک کریستال 32.768کیلو هرتز فرکانس 82 هرتز ساخت؟