سلام

دنبال يک ماژول RF با فرکانس ترجيها 900MHz و برد حدود 10Km مي چرخم. کسي از دوستان مدل يا محلي براي تهيه ماژول سراغ داره؟