سلام دوستان.
من يه هارد ديسک دارم که مي خوام بوردشو عوض کنم. روي هارد ديسک نوشته مدل WD800BB - 22JHC0 و
DCM : DSBHNTJCH

حالا من بخوام بورد رو عوض کنم DCM هم حتما بايد مثل هم باشن يا مدلش کفايت مي کنه؟